Sådan spotter du god skridsikkerhed i arbejdsfodtøj

Det er vigtigt at stå godt fast i løbet af sin arbejdsdag. Ikke bare i sine beslutninger men også på sine fødder, for så kan man være med til at reducere risikoen for skridulykker. Hos Sika Footwear har vi altid fokus på skridsikkerhed og skridhæmmende egenskaber, når vi producerer arbejdssko og sikkerhedssko, så vores brugere kan stå sikkert fast hele dagen. 

Ca. 15% af alle arbejdsulykker i 2022 skyldes skrid eller fald 

Det er desværre ikke alle, der har et godt fodfæste i løbet af deres arbejdsdag. Tal fra Arbejdstilsynet viser, at der i 2022 var anmeldt 90.437 arbejdsulykker. 

Det er det højeste antal arbejdsulykker målt nogensinde (hertil skal det dog nævnes, at man regner med at ca. 44.000 af de anmeldte arbejdsulykker vurderes at være covid-19 relaterede).  

Hændelser, hvor den tilskadekomne har været i bevægelse, dvs. faldet enten lodret ned eller vandret hen ad en overflade eller stødt mod en stationær genstand, er skyld i 13.590 af de anmeldte skader. 

Det er ca. 15% af alle anmeldte arbejdsulykker i 2022. Og det er alt for mange, synes vi! For arbejdsulykker er langt fra uden omkostninger. 

Arbejdsulykker koster tid, penge og personligt velvære

I et studie mellem Handelshøjskolen i Aarhus og PWC har man undersøgt omkostningerne i forbindelse med arbejdsulykker i udvalgte danske virksomheder.  

Først og fremmest har en arbejdsulykke altid konsekvenser for den, der er udsat for ulykken. Der er de helt åbenlyse, fysiske konsekvenser ved selve skaden, men fraværet fra jobbet kan også give den tilskadekomne en følelse af at være isoleret fra arbejdspladsen og kollegerne.  

Derudover kan ulykken også påvirke den tilskadekomnes økonomi, selvværd og identitet i en negativ retning. 

For virksomheden er en arbejdsulykke og sygefraværet af en medarbejder også forbundet med konsekvenser. Der er selvfølgelig de helt åbenlyse økonomiske konsekvenser som f.eks. udbetaling af løn under sygdom.  
 

Men der er også flere indirekte omkostninger der har relation til arbejdsulykken:   

 

Der skal sættes tid og ressourcer af til at fastlægge årsagen til ulykken. 

Der skal eventuelt ske forbedringer, så ulykken ikke sker igen. 

Sygefraværet kan give nedsat produktion, forsinkelser og forstyrrelser i kvaliteten.  

Der skal tages højde for sygefraværet i forhold til planlægningen af vagter. 

 

Der skal eventuel rekrutteres vikarer, som skal oplæres. 

Og så videre, og så videre. 

Arbejdsfodtøj med skridsikkerhed er en god investering 

Det kan altså betale sig at indføre tiltag, der kan mindske antallet af arbejdsulykker. Se det som en investering i virksomheden men i den grad også i de ansattes velbefindende. 

Hos Sika Footwear fokuserer vi også på at nedbringe skrid- og faldulykker, fordi vi synes, at det skal være sikkert at gå på arbejde, uanset hvad man arbejder med.  

En af måderne, vi gør dét på, er at indtænke skridsikkerhed i vores sikkerhedssko og arbejdssko. Det gør vi ved at tilføje skridhæmmende egenskaber til langt det meste af vores arbejdsfodtøj.  

Men hvad er skridsikkerhed egentligt? Hvad er skridhæmmende egenskaber? Og kan man overhovedet garantere, at noget er skridsikkert? Alt det kan du blive klogere på, hvis du læsere videre her.  

 

Hvornår er en sko skridsikker?  

Der vil aldrig være noget, der er 100% skridsikkert. Der vil altid være en eller anden form for risiko for, at der kan ske skrid på den ene eller anden måde. Derfor kan vi fra Sika Footwear heller ikke garantere, at vores arbejds- eller sikkerhedssko er 100% skridsikre, men vi kan sørge for, at vores sko består af de rette skridhæmmende egenskaber, der er med til at minimere risikoen for skrid og fald. 

Skridhæmmende egenskaber handler blandt andet om at bruge det rette materiale til skosålerne, når man producerer skoene, ligesom det også handler om at designe det rette mønster på sålerne.  

Læs meget mere om, hvordan skosålen sætter aftryk på skridsikkerheden i artiklen: Sålens vigtige aftryk. 

Idet man ikke kan kalde en sko for skridsikker, bruger vi også begrebet skridsikkerhed, når vi taler om vores skos evne til at stå godt fast. 

Hvad er skridsikkerhed? 

Skridsikkerhed handler om friktionen mellem to flader - altså hvor stor grad af bevægelse, der er mellem f.eks. en sko og et underlag. Og faktisk har graden af skridsikkerhed lige så meget at gøre med den, der har skoene på samt det miljø, skoene bevæger sig i. 

Risikoen for fald- og skridulykker på arbejdspladsen er forskellig fra branche til branche. Det er kravene til, hvad skoene skal kunne også. Det der kræves af en arbejdssko indendørs på slagteriernes glatte gulve er f.eks. helt forskellige fra, hvad der kræves af en sikkerhedssko på en grusbelagt byggeplads.  

Når man vælger arbejdssko ud fra skridsikkerhed, er det derfor vigtigt, at man forholder sig til, hvilken branche man skal bruge sine arbejdssko i, sætter sig ind i kravene, og vælger sine arbejdssko ud fra det. 

Som nævnt er det svært at skære skridsikkerhed over en kam for alle brancher og typer af sko, men der er alligevel et par punkter, der gør sig gældende på tværs.  


Sådan minimerer du risikoen for skridulykker

Uanset branche er det muligt at minimere risikoen for skrid- og faldulykker ved at sætte sig godt ind i de fire nedenstående faktorer og deres underpunkter, der alle har indflydelse på skridsikkerheden. 

 

Fodtøjet
Sålmateriale og -mønster (læs mere om det i Sålens vigtige aftryk) konstruktion, fleksibilitet, slid, m.m.

Menneskelige faktor
Alder, mobilitet, syn, distraheringer, reaktionsevne, m.m.

Underlaget
Type, grovhed, hårdhed, polering, belægning, spild, sild, m.m. 

Lokation
Belysning, forhindringer, trapper, ramper, forandret overflade, m.m.

De 4 videoer viser, at årsagen til fald- og skridulykker ofte er en kombination af fodtøjet, underlaget, personen og det miljø, personen bevæger sig i.

Sådan spotter du, om der er god skridsikkerhed i dine sikkerhedssko og arbejdssko 

For at minimere fald- og skridulykker på en arbejdsplads, kan man med fordel starte med at give de ansatte muligheden for at vælge skridhæmmende arbejds- og sikkerhedssko. 

For at tjekke skridsikkerheden i arbejdsfodtøjet er der en række skridhæmmende egenskaber, man kan kigge efter:  

Ydersålens materiale

Ydersålen på en sko er det alleryderste lag af sålen; den, der rører det underlag, du står på. Selve materialet for ydersålen har i høj grad noget at sige, når det kommer til skridsikkerhed. 

Der findes nemlig en række sålmaterialer, der skaber skridhæmmende egenskaber i samspil med det underlag, man skal færdes på samt det miljø, man skal færdes i. 

Hos Sika Footwear laver vi arbejdsfodtøj med ydersåler i følgende materialer: 

  • GUMMI: Ekstra skridhæmmende, slidstærk og fleksibel.  

  • PU: Skridhæmmende, stødabsorberende, slidstærk og fleksibel sko – endda også i kulde. Bliver efter kort tids brug mere skridhæmmende.

  • TPU: Skridhæmmende, slidstærk og fleksibel.

  • NITRILGUMMI: Skridhæmmende, ekstra slidstærk og fleksibel. Helt særlig resistent overfor varme og tåler at stå eller gå på overflader på op til 300°C i et helt minut. 

Læs mere om ydersåler og deres funktion i sikkerhedssko og arbejdsfodtøj i artiklen: Alt du bør vide om opbygningen af arbejdsfodtøj fra Sika Footwear. 

Officiel godkendelse af skridsikkerhed

Arbejdssko og sikkerhedssko godkendes iht. EN ISO-standarderne EN ISO 20347:2012/2022 og EN ISO 20345:2011/2022. En af parametrene, som skoene måles på, er netop sålens skridhæmmende egenskaber. 

I godkendelserne EN ISO 20347:2012 og EN ISO 20345:2011 kunne skoene opnå en af tre forskellige godkendelser: en SRA-, en SRB- eller en SRC-godkendelse. 

For at finde ud af hvilken godkendelse skoen skal have, testes gnidningsmodstanden mellem underlag og skosål på både flad fod og ved hælkontakt.  

Skridtester ydersålen på en keramisk flise med sæbeopløsning.
Skridtester ydersålen på en stålplade med glycerinopløsning.  
Skridtester ydersålen for både SRA og SRB-godkendelsen.

Siden 2022, hvor den nye godkendelse for både arbejdssko (EN ISO 20347:2022) og sikkerhedssko (EN ISO 20345:2022) er trådt i kraft, er en test svarende til den tidligere SRA-test blevet obligatorisk, når det kommer til at undersøge sålens skridhæmmende egenskaber. Den nye godkendelse, med forkortelsen SR, er valgfri og opnås, hvis sålen består testen: 

Skridtester ydersålen på en keramisk flise med glycerinopløsning.

Læs mere om EN ISO-godkendelserne i artiklen: Godkendelser på arbejdsfodtøj og sikkerhedsfodtøj.

Ydersålens kontaktflade

Størrelsen på fladen mellem sko og underlag kan også betegnes som en skridhæmmende egenskab. 

Jo større kontaktflade mellem sål og underlag, jo højere friktion. Er sålen flad og fleksibel, skabes en større kontaktflade. Det giver en bedre fornemmelse af underlaget, og man står bedre fast. 

Ydersålens mønster

Sålmønsteret på arbejdsskoen og sikkerhedsskoen og aftrykket, det sætter, har også meget at sige i forhold til, hvor sikkert skoen står fast.  

Her gælder det, at alt lige fra rillernes retning i mønsteret til elementer i sålstrukturen er med til at sørge for, at man står bedre fast. 

Læs mere om sålens betydning i artiklen: Sålens vigtige aftryk. 

Nu ved du lidt mere om skridsikkerheden i arbejdssko og sikkerhedssko fra Sika Footwear

Men lad os for en god ordens skyld endnu engang understrege, at ingen sko er 100% skridsikre. Uheld sker. Hos Sika Footwear gør vi, hvad vi kan for, at de holdes på et minimum. 

Sika Footwear holder dig sikkert gående

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om hvilket fodtøj, der passer bedst til din arbejdsplads, så tag kontakt til din Sika Footwear konsulent.

Find din konsulent her